سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۵۸ ۴۲
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINix2YrZitizINmIINin2LnYttin2Yog2LTZiNix2KfZiiDYp9iz2YTYp9mF2Yog2LTZh9ixINin2LIg2b7YsdmI2pjZhyDZh9in2Yog2YHYttin2Yog2LPYqNiy

روزگذشته صورت گرفت :

بازدید رییس و اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های فضای سبز

بازدید حسن موحدیان ؛ رییس شورا اسلامی شهر به اتفاق جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های فضای سبز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، روز گذشته حسن موحدیان ؛ رییس شورای اسلامی شهر به اتفاق جمعی از اعضاء شورا و شهردار منطقه جهت بررسی روند اجرایی پروژه های فضا سبز منطقه از پارک تخصصی کودک واقع درمحدوده الماس شرق ، بهسازی کال اسماعیل آباد و پارک محلی توس بازدید بعمل آوردند .

در جریان این بازدید ها مجریان طرح ها گزارش اقدامات انجام شده را ارائه کردند .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.89495197931925
Qt: 0.47816300392151