سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۰۱ ۲۱
طبقه بندی: فضای سبز
چچ
2obZhdmGINiy2YbZiiDYqNmK2LQg2KfYsiAxNTDZh9iy2KfYsSDZhdiq2LHZhdix2KjYuSDYp9iyINmB2LbYp9mKINiz2KjYsiDZhdmG2LfZgtmH

شهردار منطقه دو مشهد خبر داد:

چمن زنی بیش از 150هزار مترمربع از فضای سبز منطقه

به منظور جلوگیری از رشد و گسترش علف های هرز و با هدف رشد بهتر و ایجاد بستر یکنواخت در فضای سبزبیش از 7 هزار متر طول پرچین نیز هرس گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 ، شهردار منطقه از وجین بیش از 52هزار متر مربع از علف های هرز خبر داد.

حجت فرقانی با اعلام این خبرگفت: این اقدام درراستای جلوگیری از رشد و گسترش علف های هرز انجام شد.

وی در ادامه به هرس سرشاخه درختان خشک اشاره کرد و افزود: در این راستا 250اصله درخت هرس گردید.

همچنین به منظور جلوگیری از رشد و گسترش علف های هرز و با هدف رشد بهتر و ایجاد بستر یکنواخت در فضای سبزبیش از 7هزار متر طول پرچین نیز هرس شد.

شهردار منطقه درپایان به دیگر اقدامات اداره فضای سبز منطقه اشاره کرد و گفت : کاشت 900بوته پرچین ، جوی تراشی بیش از دو هزار مترمربع پرچین ،و چمن زنی بیش از 150هزار متر مربع ازفضای از جمله این اقدامات می باشد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9085219701131
Qt: 1.869312286377