سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۱۵ ۴۰
طبقه بندی: اخبار
چچ
2LTYs9iq2LTZiCDZiCDYs9mF2b7Yp9i02Yog2KjZiti0INin2LIgMjDZh9iy2KfYsSDYp9i12YTZhyDYr9ix2K7YqiDYr9ixINiz2LfYrSDZhdmG2LfZgtmHMg==

در راستای شادابی و سرسبزی فضای سبزصورت گرفت؛

شستشو و سمپاشی بیش از 20هزار اصله درخت در سطح منطقه2

: به منظور کنترل آفات و مبارزه با بیماری های گیاهی، درختان و درختچه های سطح منطقه سم پاشی شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، بیش از 20هزاراصله درخت برای کاهش آسیب‌های ناشی از ریزگردها و آفات، شستشوی شد.

حجت فرقانی با بیان این خبر اظهارکرد: با توجه به تغییر شرایط اقلیمی که باعث گرم شدن هوا، کاهش رطوبت محیط و شیوع ریزگردها به خصوص در فصل تابستان می‌شود به دلیل برهم خوردن تعادل بین جذب آب توسط ریشه و دفع آن توسط برگ‌ها در درختان به ویژه در گرمای شدید تابستان دچار خزان زودرس شده و یا حتی حالت سرخشکیدگی در درخت ظاهر می‌شود که این موضوع ضمن ظاهر نازیبا، باعث ضعف درخت شده و دیر زیستی آن را کاهش می‌دهد.

وی گفت:در این خصوص 21100اصله درخت درهفته گذشته در سطح منطقه دو شستشو شد.

شهردار منطقه دو عنوان کرد: به منظور کنترل آفات و مبارزه با بیماری های گیاهی، درختان و درختچه های سطح منطقه سم پاشی شدند.

همچنین در راستای سرسبزی و شادابی فضای شهری ، نسبت به آماده سازی بستر کاشت گل فصلی با متراژ 200متر مربع اقدام شد .

حجت فرقانی همچنین به هرس 500متر مربع گل دائمی ، قطاعی20اصله از درختان خشک، حذف68اصله سرشاخه خشک،حذف بیش از 1500اصله تنه جوش و پاجوش درختان و جمع آوری 5سرویس از ضایعات و بقایای گیاهان سطح منطقه اشاره کرد .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.99683396021525
Qt: 0.56180167198181