سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۳۱ ۱۸
طبقه بندی: اخبار
چچ
2LHYp9mHINin2YbYr9in2LLZiiDYs9in2YXYp9mG2Ycg2b7Ysdiv2KfYrtiqINin2YTZg9iq2LHZiNmG2YrZg9mKINi52YjYp9ix2LYg2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8=

اطلاعیه ؛

راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض شهرداری مشهد

با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم مراجعه غیر حضوری سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض شهرداری مشهد به آدرس : avarez.mashhad.ir در دسترش شهروندان می باشد.

با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم مراجعه غیر حضوری سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض شهرداری مشهد به آدرس : avarez.mashhad.ir در دسترش شهروندان می باشد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.267379283905
Qt: 0.98816108703613