سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۳۱ ۳۶
طبقه بندی: اخبار
چچ
MzXYr9ix2LXYryDYqtiu2YHZitmBINmF2KzZiNiyINiq2KzYp9ix2Yog2K/Yp9im2YU=

با هدف حمایت از کسب و کار شهروندان و اقتصاد شهری؛

35درصد تخفیف مجوز تجاری دائم

با هدف حمایت از کسب و کار شهروندان و اقتصاد شهری تا 35 درصد تخفیف مجوز تجاری دائم ویژه املاک دارای سابقه بهره برداری موقت تا پایان شهریور ماه 1400 ابلاغ گردید.

با هدف حمایت از کسب و کار شهروندان و اقتصاد شهری تا 35 درصد تخفیف مجوز تجاری دائم ویژه املاک دارای سابقه بهره برداری موقت تا پایان شهریور ماه 1400 ابلاغ گردید.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.5740660031637
Qt: 1.4359197616577