یکشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۵۹ ۱۳
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YXZhtin2YLYtdin2Kog2KfYr9in2LHZhyDYrtiv2YXYp9iqINi02YfYsdmKINmF2YbYt9mC2Yc=

با حضور شهردار منطقه صورت گرفت :

برگزاری مناقصات اداره خدمات شهری منطقه

جلسه بازگشایی مناقصات اداره خدمات شهری منطقه2

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، با حضور حجت فرقانی ؛ شهردار منطقه ، جلسه بازگشایی مناقصات اداره خدمات شهری منطقه برگزار شد .

منبع:
آدرس کوتاه شده: