دوشنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۳۵ ۱۷
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KLYs9mB2KfZhNiqINiu2YrYp9io2KfZhiDYudio2K/Yp9mE2YXYt9mE2KggNjQo2K3Yp9i02YrZhyDZvtin2LHZgyDYrti32Yog2K7Zitin2YUgKQ==

گزارش تصویری :

آسفالت خیابان عبدالمطلب 64(حاشیه پارک خطی خیام )

آسفالت خیابان عبدالمطلب 64(حاشیه پارک خطی خیام )

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، گزارش تصویری از عملیات آسفالت خیابان عبدالمطلب 64(حاشیه پارک خطی خیام )

منبع:
آدرس کوتاه شده: