چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۳۵ ۱۱۹
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YPZhdmK2KrZhyDYp9is2LHYp9mK2Yog2YXZhti32YLZhyDYqNinINit2LbZiNixINi02YfYsdiv2KfYsQ==

گزارش تصویری :

برگزاری کمیته اجرایی منطقه با حضور شهردار

برگزاری کمیته اجرایی منطقه با حضور شهردار

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، برگزاری کمیته اجرایی منطقه با حضور حجت فرقانی ؛شهردار

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8005867004395
Qt: 1.6293325424194