شنبه, ۰۳ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۳۵ ۲۶
طبقه بندی: اخبار
چچ
2b7Yp9iz2K7ar9mI2YrZiiDYtNmH2LHYr9in2LEg2YXZhti32YLZhyDYr9ixINiu2LXZiNi1INiq2LnZitmK2YYg2KrZg9mE2YrZgSDYp9ix2KfYttmKINi02YfZitivINqG2LHYp9i62obZiiA0MyjZgdiq2K0g2KLYqNin2K8p

در گفتگوی تلوزیونی با گزارش 5:

پاسخگویی شهردار منطقه در خصوص تعیین تکلیف اراضی شهید چراغچی 43(فتح آباد)

پاسخگویی شهردار منطقه در خصوص تعیین تکلیف اراضی شهید چراغچی 43(فتح آباد)

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، گفتگوی تلوزیونی حجت فرقانی ؛ شهردار منطقه در برنامه گزارش 5 در منطقه

دراین گفتگوی تلوزیونی شهردار منطقه به موضوع تعیین تکلیف اراضی فتح آباد واقع در شهید چراغچی 43 پاسخ داد .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.3135245641073
Qt: 2.4187915325165