یکشنبه, ۱۸ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۴۱ ۴۳
طبقه بندی: اخبار
چچ
2YbYtNiz2Kog2YfZhSDYp9mG2K/Ziti02Yog2KfYudi22KfZiiDYtNmI2LHYp9mKINin2KzYqtmF2KfYudmKINmF2K3ZhNin2Kog2KjYpyDYp9i52LbYp9mKINmD2YXZitiq2Ycg2YbYuNin2LHYqtmKINi02YjYsdin2Yog2KfYs9mE2KfZhdmKINi02YfYsQ==

به منظور بررسی و اجرای پروژه های شاخص محلات انجام شد :

نشست هم اندیشی اعضای شورای اجتماعی محلات با اعضای کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر

نشست هم اندیشی اعضای شورای اجتماعی محلات با اعضای کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر در خصوص بررسی و اجرای پروژه های شاخص محله

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، نشست هم اندیشی اعضای شورای اجتماعی محلات منطقه با اعضای کمیته نظارتی شورای اسلامی شهردر خصوص بررسی و اجرای پروژه های شاخص محلات برگزار شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7582173347473
Qt: 1.6670024394989