یکشنبه, ۱۸ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۱۷ ۴۰
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KzZhNiz2Ycg2YPZhdmK2KrZhyDZhti42KfYsdiq2Yog2LTZiNix2KfZiiDYp9iz2YTYp9mF2Yog2LTZh9ixINiv2LEg2YXZhti32YLZhyAy

به منظور تکریم شهروندان و بررسی مشکلات آنان صورت گرفت :

برگزاری جلسه کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر در منطقه 2

برگزاری جلسه کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر در منطقه 2

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، به منظورتکریم شهروندان و بررسی مشکلات آنان، جلسه کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر با حضورحجت فرقانی ؛ شهردار منطقه و اعضای کمیته نظارتی شماره 2 در منطقه تشکیل شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9489232699076
Qt: 1.9402859210968