سه شنبه, ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۳۵ ۲۰
طبقه بندی: اخبار
چچ
2K/Zitiv2KfYsSDZhdix2K/ZhdmKINi02YfYsdiv2KfYsSDZhdmG2LfZgtmHINio2Kcg2LTZh9ix2YjZhtiv2KfZhiAoMjDZhdmH2LEgKQ==

گزارش تصویری :

دیدار مردمی شهردار منطقه با شهروندان (20مهر )

دیدارمردمی شهردار منطقه دو با شهروندان (20مهر )

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، صبح امروز دیدار مردمی حجت فرقانی ؛شهردار منطقه با شهروندان برگزارشد .

آدرس کوتاه شده: