چهارشنبه, ۲۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۰۸ ۷۹
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KrZgtiv2YrYsSDYtNmH2LHYr9in2LEg2YXZhti32YLZhyDYr9mIINin2LIg2LHZitmK2LMg2KfYr9in2LHZhyDYp9is2LHYp9mK2YrYp9iqINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9iv

هفته نیروی انتظامی :

تقدیر شهردار منطقه دو از رییس اداره اجراییات شهرداری مشهد

تقدیر شهردار منطقه دو از سرهنگ محمد هادی عزیزی ؛رییس اداره اجراییات شهرداری مشهد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، به مناسبت هفته نیروی انتظامی ،حجت فرقانی ؛شهردار منطقه دو از سرهنگ محمد هادی عزیزی ؛رییس اداره اجراییات شهرداری مشهد تقدیر بعمل آورد .

منبع:
آدرس کوتاه شده: