دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۱۴ ۳۶
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KfYrNix2KfZiiDYqNmK2LQg2KfYsiAzMNmH2LLYp9ixINmF2KrYsSDZhdix2KjYuSDZhtmC2KfYtNmKINiv2YrZiNin2LHZiiDYr9ixINiz2LfYrSDZhdmG2LfZgtmH

در شش ماه نخست سال جاری انجام شد :

اجرای بیش از 30هزار متر مربع نقاشی دیواری در سطح منطقه

شهردار منطقه دو مشهد گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری؛ ۳۶ هزار مترمربع نقاشی دیواری سطح دو و سه با اعتبار ۷۶۵ میلیون تومان در سطح منطقه دو مشهد انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو مشهد، حجت فرقانی با اشاره به اینکه در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری ۳۶ هزار مترمربع نقاشی دیواری سطح دو و سه در منطقه دو انجام شده است، اظهار کرد: در این بازه زمانی؛ در بلوار جانباز 10 هزار متر مربع نقاشی دیواری سطح دو و 4هزار و پانصد مترمربع نقاشی دیواری سطح سه با اعتباری بیش از پنج میلیارد ریال انجام شده است.

وی درادامه گفت: در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری نقاشی دیواری محله اسماعیل‌آباد با اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان و به مساحت دو هزار و پانصد مترمربع نقاشی دیواری سطح دو و 6 هزار متر مربع سطح سه انجام شد،

فرقانی همچنین گفت: سه هزار متر مربع نقاشی دیواری سطح دو و ۱۰ هزار مترمربع سطح سه با اعتبار ۱۱۵ میلیون تومان انجام شد.

شهردار منطقه دو مشهد خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ؛ 15هزار و پانصد متر مربع نقاشی دیواری سطح دو و بیست هزار و پانصد مترمربع سطح سه با اعتبار ۷۶۵ میلیون تومان در سطح منطقه دو مشهد صورت گرفته است.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9112873077393
Qt: 1.9108157157898