دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۲۷ ۲۶
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KLYs9mB2KfZhNiqINmF2LnYp9io2LEg2YHYsdi52Yog2K7Zitin2KjYp9mGINi02YfZitivINin2LTar9iw2LHZiiDYp9iz2YXYp9i52YrZhCDYotio2KfYrw==

گزارش تصویری :

آسفالت معابر فرعی خیابان شهید اشگذری اسماعیل آباد

آسفالت معابر فرعی خیابان شهید اشگذری اسماعیل آباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، گزارش تصویری از پروژه آسفالت معابر فرعی خیابان شهید اشگذری اسماعیل آباد

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.268637975057
Qt: 2.3832447528839