چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۲۵ ۹۴
طبقه بندی: اخبار
چچ
2YXYs9in2KjZgtmHINiv2KfYsdiqINio2Kcg2LTYsdmD2Kog2KjYp9mG2YjYp9mGINmF2YbYt9mC2Yc=

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش صورت گرفت :

مسابقه دارت با شرکت بانوان منطقه

به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش یکدوره مسابقه دارت با شرکت بانوان منطقه در نمازخانه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش یکدوره مسابقه دارت با شرکت بانوان منطقه در نمازخانه برگزار شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.0972293217977
Qt: 0.64619421958923