یکشنبه, ۰۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۰۰ ۱۱
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KzZhNiz2Ycg2LTZiNix2KfZiiDZvtin2Yrar9in2Ycg2KjYs9mK2Kwg2YXZhti32YLZhyAy

با هدف ارائه برنامه های هفته بسیج صورت گرفت :

برگزاری جلسه شورای پایگاه بسیج منطقه 2

تشکیل جلسه شورای پایگاه بسیج منطقه با هدف ارائه برنامه های هفته بسیج

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، با هدف ارائه برنامه های هفته بسیج،جلسه شورای پایگاه بسیج منطقه برگزار شد.

جهت مشاهده تصاویرکلیک کنید.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9400378863017
Qt: 1.9879529476166