یکشنبه, ۰۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۲۱ ۵۸
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINiz2LHZvtix2LPYqiDZgdix2YXYp9mG2K/Yp9ix2Yog2YXYtNmH2K8g2Ygg2LTZh9ix2K/Yp9ixINmF2YbYt9mC2Ycg2KfYsiDZhdis2KrZhdi5INii2YXZiNiy2LTZiiDYp9iz2YXYp9i52YrZhCDYotio2KfYrw==

گزارش تصویری :

بازدید سرپرست فرمانداری مشهد و شهردار منطقه از مجتمع آموزشی اسماعیل آباد

بازدید سرپرست فرمانداری مشهد و شهردار منطقه از مجتمع آموزشی اسماعیل آباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، روز گذشته موسوی؛ سرپرست فرمانداری مشهد وحجت فرقانی؛ شهردار منطقه از مجتمع آموزشی واقع در محله شهید اشگذری 6اسماعیل آباد بازدید به عمل آوردند.

جهت مشاهده تصاویرکلیک کنید.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.1687294642131
Qt: 3.7253549098969