فهرست طبقات
دوشنبه, ۱۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۳۲ ۹
طبقه بندی: اخبار
چچ
2YPYs9ioINix2KrYqNmHINiv2YjZhSDYr9ixINit2YjYstmHINin2YLYr9in2YXYp9iqINiu2K/Zhdin2Kog2LTZh9ix2Yog2K/YsSDYqtin2KjYs9iq2KfZhiDYs9in2YQg2KzYp9ix2Yo=

شهردار منطقه دو مشهد خبرداد؛

کسب رتبه دوم در حوزه اقدامات خدمات شهری در تابستان سال جاری

شهردار منطقه دو مشهد گفت: براساس بررسی‌ و ارزیابی‌های صورت گرفته، در خصوص اقدامات و فعالیت‌های مناطق در حوزه خدمات شهری و در بازه‌زمانی سه ماهه دوم سال جاری، شهرداری منطقه دو با کسب امتیاز ۹۳.۷۳ و رتبه برتر در جایگاه دوم قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو مشهد،حجت فرقانی اظهار کرد : با توجه به بررسی و ارزیابی‌های صورت گرفته در خصوص اقدامات و فعالیت‌های مناطق در حوزه خدمات شهری و در بازه‌زمانی سه ماهه دوم سال جاری، شهرداری منطقه دو با کسب امتیاز ۹۳.۷۳ و رتبه برتر در جایگاه دوم قرار گرفت.

شهردار منطقه دو مشهد در پایان بیان کرد: اختلاف شهرداری منطقه دو با رتبه یک تنها یک صدم درصد است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8186271985372
Qt: 1.7658557891846