شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۰۹ ۳۰
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KzZhNiz2Ycg2YfZhSDYp9mG2K/Ziti02Yog2LTZiNix2KfZiiDYp9is2KrZhdin2LnZiiDZhdit2YTYp9iqINio2Kcg2YXYs9im2YjZhNmK2YYg2YbZiNin2K3ZiiDZhdmG2LfZgtmH

با حضور معاون فنی و اجرایی منطقه برگزار شد:

جلسه هم اندیشی شورای اجتماعی محلات با مسئولین نواحی منطقه

جلسه هم اندیشی شورای اجتماعی محلات با مسئولین نواحی منطقه

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، جلسه هم اندیشی شورای اجتماعی محلات با حضور محسن قره خانی ؛ معاون اجرایی و مسئولین نواحی منطقه برگزار شد .

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6699533462524
Qt: 1.5732188224792