فهرست طبقات
سه شنبه, ۱۸ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۰۸ ۵۴
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KzZhNiz2Ycg2YXZhtin2YLYtdmHINio2Kcg2YXZiNi22YjYuSDYqNin2LLYs9in2LLZiiDYrtmK2KfYqNin2YYg2YfYp9mKINiu2KfZg9mKINmF2YbYt9mC2YcgMg==

گزارش تصویری :

برگزاری جلسه مناقصه با موضوع بازسازی خیابان های خاکی منطقه 2

برگزاری جلسه مناقصه با موضوع بازسازی خیابان های خاکی منطقه 2

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، برگزاری جلسه مناقصه با موضوع بازسازی خیابان های خاکی منطقه با حضور حجت فرقانی ؛ شهردار ، معاون پشتبانی و مالی و مسئولین حراست ، بازرسی وحقوقی منطقه برگزار شد .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.2214126586914
Qt: 0.8151319026947