فهرست طبقات
چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۳۹ ۶۱
طبقه بندی: اخبار
چچ
2YbYtNiz2Kog2LXZhdmK2YXZiiDYudi22Ygg2LTZiNix2KfZiiDYp9iz2YTYp9mF2Yog2LTZh9ixINmIINi02YfYsdiv2KfYsSDZhdmG2LfZgtmHINio2Kcg2KfZh9in2YTZiiDZhdit2YTZhyDYtNmH2YrYryDZh9mG2LHZiNix

به منظور بررسی و رسیدگی به مسائل، مشکلات و درخواست های شهروندان انجام گرفت؛

نشست صمیمی عضو شورای اسلامی شهر و شهردار منطقه با اهالی محله شهید هنرور

نشست صمیمی مجید طهوریان عسکری ؛عضو شورای اسلامی شهر و حجت فرقانی ؛ شهردار منطقه با اهالی محله شهید هنرور

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، به منظور بررسی و رسیدگی به مسائل، مشکلات و درخواست های شهروندان نشست صمیمی مجید طهوریان عسکری ؛عضو شورای اسلامی شهر و حجت فرقانی ؛ شهردارمنطقه با اهالی محله شهید هنرور در مسجد امام حسین (ع) این محله برگزار شد .

جهت مشاهده تصاویرکلیککنید.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.197696685791
Qt: 2.3263981342316