چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۵۰ ۹۲
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KzZhNiz2Ycg2YPZhdmK2KrZhyDYp9is2LHYp9mK2Yog2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXZhti32YLZhyDYr9mI

به منظور بررسی روند اجرای پروژه ها و فعالیتهای صورت گرفته در منطقه انجام شد :

برگزاری جلسه کمیته اجرایی شهرداری منطقه دو

برگزاری جلسه کمیته اجرایی شهرداری منطقه دو ،به منظور بررسی روند اجرای پروژه ها و فعالیتهای صورت گرفته در منطقه.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، ببه منظور بررسی روند اجرای پروژه ها و فعالیتهای صورت گرفته در منطقه، جلسه کمیته اجرایی شهرداری منطقه با حضور حجت فرقانی ؛ شهردار، معاونین و مسئولین اجرایی منطقه برگزار گردید .

جهت مشاهده تصاویرکلیک کنید.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.0935440063477
Qt: 0.6937997341156