پنجشنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۰:۱۳ ۲۸
طبقه بندی: اخبار
چچ
2b7Ziti02LHZgdiqINmB2YrYstmK2YPZiiA1MyDYr9ix2LXYr9mKINm+2LHZiNqY2YfigIzZh9in2Yog2LnZhdix2KfZhtmKINmF2YbYt9mC2Yc=

در جلسه کمیته اجرایی مطرح شد؛

پیشرفت فیزیکی 53 درصدی پروژه‌های عمرانی منطقه

جلسه کمیته اجرایی منطقه با حضور حجت فرقانی شهردار منطقه دو و معاونان ایشان برگزار و موضوعاتی مانند پروژه‌های عمرانی منطقه، پیشرفت فیزیکی آن و اعتبارات آن مورد نقد و بررسی قرار گرفت که پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی منطقه 53 درصد است. همچنین شهردار درخواست‌های شهروندان در ملاقات مردمی را به معاونان خود ارجاع داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو مشهد، چهارشنبه 19 آبان جلسه کمیته اجرایی منطقه دو با حضور حجت فرقانی شهردار منطقه و معاونان ایشان برگزار شد.

در این جلسه پروژه‌های عمرانی منطقه، پیشرفت فیزیکی آن و اعتبارات آن مورد نقد و بررسی قرار گرفت. پیشرفت فیزیکی پروژه‌های منطقه 53 درصد است که تا پایان سال جاری به اتمام خواهند رسید.

از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی منطقه می‌توان به احداث کانال جمع‌آوری آب‌های سطحی نجف، احداث سواره‌روخیابان شهید طرحچی(خین عرب )، احداث پارک معراج، اصلاح هندسی میدان معراج، اصلاح هندسی شهید موسوی قوچانی 30 و... اشاره کرد.

همچنین در این جلسه، شهردار موضوعاتی که شهروندان در ملاقات مردمی به او درخواست داده بودند به معاونان ارجاع داده شد.

گفتنی است؛ درحال حاضر مجموع اعتبارات عمرانی منطقه حدود 77 میلیارد تومان است.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.3155687650045
Qt: 1.0712511539459