فهرست طبقات
شنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۱۰:۳۶ ۲۲
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2LHYstmF2KfZiti0ICLYrtmI2K/YrdmB2KfYuNiq2Yog2K/Zgdin2Lkg2KfYsiDZhdmC2LEi

درمنطقه دو انجام گرفت:

برگزاری رزمایش "خودحفاظتی دفاع از مقر"

رزمایش «خودحفاظتی دفاع از مقر»، در راستای گسترش فرهنگ‌سازی پدافندغیرعامل در بسیج به منظور جلوگیری از بحران‌های امنیتی با حضور حسین حسامی و سید حسین علوی مقدم اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در محل شهرداری منطقه دو و به درخواست حوزه شهدای شهرداری و با هماهنگی سپاه امام رضا(ع) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو مشهد، رزمایش «خودحفاظتی دفاع از مقر» با حضور حسین حسامی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی و سید حسین علوی مقدم عضو شورای اسلامی شهر،صداقت مسئول طرح برنامه شهدای شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد در محل شهرداری منطقه دو برگزار شد.

رزمایش «خودحفاظتی دفاع از مقر» در راستای گسترش فرهنگ‌سازی پدافندغیرعامل در بسیج به منظور جلوگیری از بحران‌های امنیتی در مرحله دوم فراخوان سراسری خودحفاظتی ادارات، سازمان ونهادها و شرکت‌های دولتی با شعار «پدافند مردم محور ایران قوی و آماده» در محل شهرداری منطقه دو انجام گرفت.

این رزمایش به درخواست حوزه شهدای شهرداری و با هماهنگی سپاه امام رضا(ع) و با همکاری کارمندان بسیجی منطقه و نیروهای حفاظتی مقر برگزار شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.5359072685242
Qt: 1.3285646438599