یکشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۵۲ ۳۱
طبقه بندی: اخبار
چچ
2YPYs9ioINix2KrYqNmHINmG2K7Ys9iqINmF2YbYt9mC2Ycg2K/ZiCDYr9ixINm+2KfYs9iuINio2Ycg2b7Zitin2YXigIzZh9in2Yog2YXYsdiv2YXZig==

شهردار منطقه دو بیان کرد

کسب رتبه نخست منطقه دو در پاسخ به پیام‌های مردمی

شهردار منطقه دو مشهد گفت: براساس عملکرد سه ماهه اخیر شهریاران اداره امور راهبری و توسعه همیاران محلات، مسعود امامی‌فر شهریار منطقه دو، شهریار برتر مشهد انتخاب و همچنین منطقه دو در خصوص بازدهی و پاسخ به پیام‌های شهروندان در شهرداری مشهد با پاسخ به 600 پیام مردمی در بازه زمانی یاد شده، رتبه نخست را کسب کرده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو مشهد، حجت فرقانی با تاکید بر استفاده از ایده جوانان در مدیریت شهری، اظهار کرد: در شهرداری اولویت استفاده از مدیران جوان و نیروهای درونی آن است. ما با استفاده از ایده مدیران جوان خود به دنبال گره‌گشایی در موضوعات هستیم.

وی افزود: پیام‌های مردمی که در نرم‌افزار شهرمن ثبت می‌گردد، به کارتابل شهریاران ارسال و دستور رسیدگی آن صادر و همزمان نظارت بر کار نیز انجام می‌شود.

شهردار منطقه دو مشهد ادامه داد: براساس عملکرد سه ماهه اخیر شهریاران اداره امور راهبری و توسعه همیاران محلات، مسعود امامی‌فر شهریار منطقه دو، شهریار برتر مشهد انتخاب شد. همچنین منطقه دو در خصوص بازدهی و پاسخ به پیام‌های شهروندان در شهرداری مشهد رتبه نخست را کسب کرده است.

شایان ذکر است؛ در بازه زمانی یاد شده منطقه دو به 600 پیام مردمی ثبت شده در سامانه با اعتبار 410 میلیون تومان پاسخ داده است.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.1085327466329
Qt: 0.75726819038391