دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۰ ۱۰:۵۲ ۵۰
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YPZhdmK2KrZhyDZhti42KfYsdiq2Yog2LTZiNix2KfZiiDYp9iz2YTYp9mF2Yog2LTZh9ixINiv2LEg2YXZhti32YLZhyAy

گزارش تصویری :

برگزاری کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر در منطقه 2

برگزاری کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر در منطقه 2

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، با حضور حسن منصوریان ، غلامحسین صاحبی از اعضای شورای اسلامی شهر و حجت فرقانی ؛ شهردار منطقه جلسه کمیته نظارتی شماره 2 شورای اسلامی شهر در منطقه برگزار شد .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.3180321057638
Qt: 1.0548663139343