سه شنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۴۴ ۳۲
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KzZhNiz2Ycg2K/Zitiv2KfYsSDZhdix2K/ZhdmKINi02YfYsdiv2KfYsSDZhdmG2LfZgtmHINiv2YggKDI12KLYqNin2YYp

به منظور بررسی و رسیدگی به مسائل، مشکلات و درخواست های شهروندان انجام گرفت؛

برگزاری جلسه دیدار مردمی شهردار منطقه دو (25آبان)

با توجه به نیاز برقراری ارتباطی پویا و دوسویه بین شهروندان با مدیریت شهری ، دیدار مردمی حجت فرقانی، شهردار منطقه دو شهرداری مشهد با شهروندان در این منطقه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، به منظور تسریع در رسیدگی به مشکلات شهروندان ، برنامه دیدارهفتگی شهردار منطقه دراین شهرداری برگزار شد و جمعی از شهروندان ضمن دیدارحضوری با حجت فرقانی، شهردار منطقه دو ،به طرح و بیان برخی از مشکلات و معضلات خود پرداختند.

جهت مشاهده تصاویرکلیک کنید .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.7182207107544
Qt: 3.0107109546661