چهارشنبه, ۰۳ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۳۱ ۹
طبقه بندی: اخبار
چچ
2K/Zitiv2KfYsSDZhdix2K/ZhdmKINi02YfYsdiv2KfYsSDZhdmG2LfZgtmHINio2Kcg2LTZh9ix2YjZhtiv2KfZhiAoMtii2LDYsSk=

گزارش تصویری :

دیدار مردمی شهردار منطقه با شهروندان (2آذر)

دیدار مردمی شهردار منطقه با شهروندان (2آذر)

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، روز گذشته دیدار مردمی حجت فرقانی ؛ شهردار منطقه با شهروندان برگزار شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.259047349294
Qt: 2.4192914962769