سه شنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۳۷ ۸
طبقه بندی: اخبار
چچ
2K/Zitiv2KfYsSDZhdix2K/ZhdmKINi02YfYsdiv2KfYsSDZhdmG2LfZgtmHINio2Kcg2LTZh9ix2YjZhtiv2KfZhiAoOdii2LDYsSAp

گزارش تصویری :

دیدار مردمی شهردار منطقه با شهروندان (9آذر )

دیدار مردمی شهردار منطقه با شهروندان (9آذر )

به گزار ش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، دیدار مردمی شهردار منطقه با شهروندان (9آذر )

جهت مشاهده تصاویرکلیک کنید .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0054486592611
Qt: 2.0132775306702