چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۹ ۶
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KfZhtiq2LTYp9ixINmG2LTYsdmK2Ycg2KrYrNix2KjZh+KAjNmG2q/Yp9ix2YogwqvZhdmK2K/Yp9mGINi02YfYr9inwrs=

برای اولین بار در سطح شهر مشهد انجام شد؛

انتشار نشریه تجربه‌نگاری «میدان شهدا»

اولین نشریه تجربه‌نگاری مستقل اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه دو مشهد با نام «میدان شهدا» برای اولین بار در سطح کلان‌شهر مشهد و با هدف ایجاد بانک ایده‌های فرهنگی و اجتماعی، منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو مشهد، اولین نشریه تجربه‌نگاری مستقل اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه دو مشهد منتشر شد که «میدان شهدا» نام دارد. میدان شهدای مشهد نماد هویتی منطقه دو است که به همین‌خاطر نشریه به این نام، نام‌گذاری شده است.

نشریه تجربه‌نگاری مستقل اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه دو مشهد به نیت هشتمین اخترتابناک ولایت و امامت، هشتم هر ماه منتشر می‌شود. در این نشریه اقدامات فرهنگی و اجتماعی تمامی تشکل‌ها، مساجد، شورای اجتماعی محلات و اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه دو مشهد، سطح منطقه نگاشته می‌شود.

این نشریه به صورت روایت‌های عکس‌محوری است که به‌نوعی ایده‌های فرهنگی و اجتماعی به مخاطب می‌دهد. هدف از انتشار نشریه تجربه‌نگاری ایجاد بانک ایده‌های فرهنگی و اجتماعی است. این کار برای اولین بار در سطح کلان‌شهر مشهد انجام می‌شود.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6177940368652
Qt: 1.4573078155518