پنجشنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۲:۳۴ ۱۲
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINin2LnYttin2Yog2LTZiNix2KfZiiDYp9iz2YTYp9mF2Yog2LTZh9ixINin2LIg2b7Yp9ix2YMg2K3YrNin2Kg=

گزارش تصویری :

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از پارک حجاب

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از پارک حجاب

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از پارک حجاب

جهت مشاهده تصاویرکلیک کنید .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.0339886347453
Qt: 3.529949426651