پنجشنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۲:۵۳ ۱۰
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KzZhNiz2Ycg2KjYp9iy2q/YtNin2YrZiiDZhdmG2KfZgti12Ycg2KjYp9iy2LPYp9iy2Yog2K7Zitin2KjYp9mGINmH2KfZiiDYrtin2YPZiiDZhdi52KjYsSDYs9mI2KfYsdmHINix2Ygg2YXYrdmE2Ycg2KfYs9mF2KfYudmK2YQg2KLYqNin2K8=

گزارش تصویری :

جلسه بازگشایی مناقصه بازسازی خیابان های خاکی معبر سواره رو محله اسماعیل آباد

جلسه بازگشایی مناقصه بازسازی خیابان های خاکی معبر سواره رو محله اسماعیل آباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ،برگزاری جلسه بازگشایی مناقصه بازسازی خیابان های خاکی معبر سواره رو محله اسماعیل آباد

جهت مشاهده تصاویرکلیک کنید.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.4837385813395
Qt: 1.2785367965698