شنبه, ۲۰ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۴۱ ۶۶
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYsdix2LPZiiDZvtix2YjamNmH4oCM2YfYp9mKINm+2YrYtNmG2YfYp9iv2Yog2YHZhtmKINmIINi52YXYsdin2YYg2K/YsSDYs9in2YQg27HbtNuw27E=

در منطقه دو انجام شد؛

بررسی پروژه‌های پیشنهادی فنی و عمران در سال ۱۴۰۱

جلسه بررسی پروژه‌های پیشنهادی در حوزه فنی و عمران برای سال ۱۴۰۱ برگزار شد و پروژه‌هایی از جمله تامین پیاده‌راه، تعمیر و تجهیز پیاده‌روهای سطح منطقه، تعمیر و تجهیز مسیل و کانال‌های شهری، اصلاح هندسی تقاطع‌های همسطح سواره‌رو و... در دستور کار قرار گرفت.

جلسه بررسی پروژه‌های پیشنهادی در حوزه فنی و عمران برای سال ۱۴۰۱ برگزار شد و پروژه‌هایی از جمله تامین پیاده‌راه، تعمیر و تجهیز پیاده‌روهای سطح منطقه، تعمیر و تجهیز مسیل و کانال‌های شهری، اصلاح هندسی تقاطع‌های همسطح سواره‌رو و... در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو مشهد، صبح امروز جلسه بررسی پروژه‌های پیشنهادی حوزه فنی و عمران منطقه دو در سال ۱۴۰۱ با حضور محسن قره‌خانی، معاون فنی و اجرایی، میلاد کوهیار، رئیس اداره فنی و عمران و روسای نواحی منطقه دو برگزار شد.

در این جلسه پروژه‌های پیشنهادی حوزه فنی و عمران در سطح منطقه از جمله تامین پیاده‌راه مطرح شد. همچنین بازسازی پیاده‌روهای بلوار ابوطالب، شهید فرامرز عباسی، توس، شهید قرنی، فردوسی، شهید کامیاب، شهیدکریمی و... پیشنهاد شد.

بازسازی پیاده‌روهای مناطق حاشیه منطقه دو از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی پیشنهاد شده برای سال ۱۴۰۱ است. در این جلسه پروژه‌های پیشنهادی درخواست مردمی نیز مطرح شد که از جمله آن می‌توان به تکمیل مبلمان شهری و روشنایی پیاده‌رو بلوار عبدالمطلب اشاره کرد.

تعمیر و تجهیز مسیل و کانال‌های شهری، روکش آسفالت معبر سواره‌رو معابر توس، شهید چراغچی، خیام، شهید طرحچی، شهید فرامرز عباسی، فردوسی و... نیز در دستور کار اداره فنی و عمران شهرداری منطقه دو است.

همچنین پروژه‌های اصلاح هندسی تقاطع‌های همسطح سواره‌رو، طرح حق تقدم گذرگاه‌های عابرپیاده، احداث دوربرگردان غیرهمسطح در بزرگراه شهید چراغچی قبل از میدان شهید فهمیده، احداث پل سواره‌رو کال شهید فرامرز عباسی از جمله دیگر پروژه‌های پیشنهادی حوزه فنی و عمران شهرداری منطقه دو در سال ۱۴۰۱ است.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.4943006833394
Qt: 2.7981503009796