دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ۱۲:۲۰ ۵۷
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KzZhNiz2Ycg2YPZhdmK2KrZhyDZhti42KfYsdiq2Yog2LTZiNix2KfZiiDYp9iz2YTYp9mF2Yog2LTZh9ix

گزارش تصویری :

برگزاری جلسه کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر

برگزاری جلسه کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر در منطقه 2

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، برگزاری جلسه کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر در منطقه 2

جهت مشاهده تصاویرکلیک کنید.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.4845794041951
Qt: 1.331084728241