چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۴ ۶۰
طبقه بندی: اخبار
چچ
2YXZhNin2YLYp9iqINi52YXZiNmF2Yog2LTZh9ix2K/Yp9ixINmF2YbYt9mC2Ycg2KjYpyDYtNmH2LHZiNmG2K/Yp9mGICgyM9ii2LDYsSAxNDAwKQ==

گزارش تصویری :

ملاقات عمومی شهردار منطقه با شهروندان (23آذر 1400)

ملاقات عمومی شهردار منطقه با شهروندان (23آذر 1400)

به گزارش روابط عمومی ، ملاقات عمومی حجت فرقانی ؛شهردار منطقه با شهروندان (23آذر 1400)

جهت مشاهده تصاویرکلیک کنید.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0877706209819
Qt: 2.1908841133118