دوشنبه, ۱۳ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۴۴ ۲۳
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINi02YfYsdiv2KfYsSDZiCDZg9mF2YrYqtmHINmG2LjYp9ix2KrZiiDYp9iyINin2LHYp9i22Yog2YHYqtitINii2KjYp9ivICjYtNmH2YrYr9qG2LHYp9i62obZiiA0Nyk=

گزارش تصویری :

بازدید شهردار و کمیته نظارتی از اراضی فتح آباد (شهیدچراغچی 47)

بازدید شهردار و کمیته نظارتی از اراضی فتح آباد (شهیدچراغچی 47)

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ،بازدید شهردار و کمیته نظارتی از اراضی فتح آباد (شهیدچراغچی 47)

جهت مشاهده تصاویرکلیک کنید.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.95646397272746
Qt: 0.51934170722961