سه شنبه, ۱۴ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۰۰ ۲۷
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KfYtdmE2KfYrSDZh9mG2K/Ys9mKINiv2LEg2KjYstix2q/Ysdin2Ycg2LTZh9mK2K8g2obYsdin2LrahtmK

با هدف حذف نقاط حادثه‌خیز انجام شد؛

اصلاح هندسی در بزرگراه شهید چراغچی

شهردار منطقه دو مشهد گفت: اصلاح هندسی دسترسی لاین کندرو به تندرو بزرگراه شهید چراغچی مقابل پارک پردیس میدان شهید فهمیده با هدف حذف نقاط حادثه‌خیز و جلوگیری از بروز تداخلات حرکتی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو مشهد، حجت فرقانی اظهار کرد: عملیات اصلاح هندسی به منظور ایمن‌سازی و سهولت در تردد درون شهری اجرا می‌شود. ﻫﺪف از اﻳﻦ اصلاحات، رﻓـﻊ ﮔـﺮه‌ﻫـﺎی ﺗﺮاﻓﻴﻜـﻲ ، روانﺳـﺎزی ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮاﻓﻴﻚ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ است.

وی افزود: اصلاح هندسی دسترسی لاین کندرو به تندرو بزرگراه شهید چراغچی مقابل پارک پردیس میدان شهید فهمیده با هدف حذف نقاط حادثه‌خیز و جلوگیری از بروز تداخلات حرکتی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال انجام شد.

شهردار منطقه دو مشهد تاکید کرد: بزرگراه شهید چراغچی، میدان شهید فهمیده و بلوار توس از پرتردد ترین معابر منطقه دو هستند که با حذف نقاط حادثه‌خیز در این معابر به امنیت شهروندان منطقه کمک شایانی می‌شود.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.2068060239156
Qt: 0.93370676040649