سه شنبه, ۱۴ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۰۳ ۲۰
طبقه بندی: اخبار
چچ
2b7Yp9iz2K4g2KjZhyDbstuxINm+2YrYp9mFINi02YfYsdmI2YbYr9in2YYg2K/YsSDYr9mHINix2YjYsiDYp9io2KrYr9in2YrZiiDYr9mK4oCM2YXYp9mH

در منطقه دو انجام شد؛

پاسخ به ۲۱ پیام شهروندان در ده روز ابتدایی دی‌ماه

شهردار منطقه دو مشهد گفت: در ۱۰ روز ابتدایی دی ماه سال جاری، ۲۱ پیام عمرانی از طرف شهروندان منطقه دو از طریق تماس تلفنی در سامانه ۱۳۷ به ثبت رسیده و به تمامی آنان پاسخ داده شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو مشهد، حجت فرقانی اظهار کرد: شهروندان چشم و گوش شهرداری‌ها در شهر هستند. آنان با نظرات درست و به‌جا خود می‌توانند به شهرداری‌ها در مدیریت شهری کمک شایانی کنند.

وی افزود: در ۱۰ روز ابتدایی دی ماه سال جاری، ۲۱ پیام عمرانی از طرف شهروندان منطقه دو از طریق تماس تلفنی در سامانه ۱۳۷ به ثبت رسیده و به تمامی آنان پاسخ داده شده است.

شهردار منطقه دو مشهد با اشاره به اینکه پیام‌های درخواستی شهروندان از ۱۳۷ کمتر از ۷۲ ساعت پیگیری و مرمت می‌شوند، عنوان کرد: ۱۷ پیام در خصوص مرمت پیاده‌رو در تمامی چهار نواحی منطقه دو ثبت رسیده بود که به تمامی آنان پاسخ داده شد.

فرقانی خاطرنشان کرد: همچنین چهار پیام در خصوص مرمت کانال و مسیل در ناحیه یک و دو به ثبت رسید که در کمتر از ۷۲ ساعت کار مرمت آن انجام گرفت.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1227332750956
Qt: 2.1697814464569