دوشنبه, ۲۰ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۰۷ ۱۹
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KfZitmF2YYg2LPYp9iy2Yog2Ygg2LHZgdi5INiu2LfYsSDYp9iyINiv2YrZiNin2LEg2YjYp9mC2Lkg2K7Zitin2KjYp9mGINi02YfZitivINmD2KfYtNin2YbZiiA0NA==

با توجه به بند 24ماده 55قانون شهرداریها صورت گرفت :

ایمن سازی و رفع خطر از دیوار واقع خیابان شهید کاشانی 44

ایمن سازی و رفع خطر از دیوار واقع خیابان شهید کاشانی 44

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، با توجه به خطری بودن دیوار زمین واقع در کوچه شهید کاشانی 44 و صدور اخطار جهت مالک و عدم رسیدگی به رفع خطراز سوی وی ، شهرداری منطقه طبق بند 24ماده 55قانون شهرداریها ،نسبت به ایمن سازی و رفع خطر دیوار مذکورکرد .

جهت مشاهده تصاویرکلیک کنید.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.2112906773885
Qt: 0.81466507911682