یکشنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۳۲ ۲۰
طبقه بندی: اخبار
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINi52LbZiCDYtNmI2LHYp9mKINin2LPZhNin2YXZiiDYtNmH2LEg2Ygg2LHYptmK2LMg2YPZhdmK2LPZitmI2YYg2KjYp9mG2YjYp9mGINmIINiu2KfZhtmI2KfYr9mHINin2LIg2YXYsdmD2LIg2Ybar9mH2K/Yp9ix2Yog2K/Yrtiq2LHYp9mGINio2Yog2LPYsdm+2LHYs9iqINmIINio2K/Ys9ix2b7Ysdiz2Ko=

گزارش تصویری :

بازدید عضو شورای اسلامی شهر و رئیس کمیسیون بانوان و خانواده از مرکز نگهداری دختران بی سرپرست و بدسرپرست

بازدید فاطمه سلیمی ؛عضو شورای اسلامی شهر و رئیس کمیسیون بانوان و خانواده ، حجت فرقانی شهردارو جمعی از  مسئولین منطقه 2 از مرکز نگهداری دختران بی سرپرست و بدسرپرست

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، بازدید فاطمه سلیمی ؛عضو شورای اسلامی شهر و رئیس کمیسیون بانوان و خانواده ، حجت فرقانی شهردارو جمعی از مسئولین منطقه 2 از مرکز نگهداری دختران بی سرپرست و بدسرپرست

جهت مشاهده تصاویرکلیک کنید.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.1680261294047
Qt: 0.7360622882843