یکشنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۱۹ ۲۱
طبقه بندی: اخبار
چچ
2YPYs9ioINix2KrYqNmHINio2LHYqtixINiv2LEg2K3ZiNiy2Ycg2KfZgtiv2KfZhdin2Kog2K7Yr9mF2KfYqiDYtNmH2LHZiiDYr9ixINm+2KfYptmK2LEg2LPYp9mEINis2KfYsdmK

شهردار منطقه دو مشهد خبر داد:

کسب رتبه برتر در حوزه اقدامات خدمات شهری در پائیر سال جاری

در بازه‌زمانی سه ماهه سوم سال جاری، شهرداری منطقه دو با کسب امتیاز ۹۱.۷۵ و رتبه برتر در جایگاه نخست قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، شهردار منطقه دو مشهد ازکسب رتبه برتر در حوزه اقدامات خدمات شهری در پائیر سال جاری خبر داد.

حجت فرقانی عنوان کرد: براساس بررسی‌و ارزیابی‌های صورت گرفته، در خصوص اقدامات و فعالیت‌های مناطق در حوزه خدمات شهری و در بازه‌زمانی سه ماهه سوم سال جاری، شهرداری منطقه دو با کسب امتیاز ۹۱.۷۵ و رتبه برتر در جایگاه نخست قرار گرفت .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.3833074569702
Qt: 1.0562899112701