یکشنبه, ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳:۵۶ ۲۲
طبقه بندی: اخبار
چچ
2YXZhtin2YLYtdmHINi52YXZiNmF2Yog2YfZhdiz2LfYrSDYs9in2LLZiiDar9iw2LHar9in2Ycg2YfYp9mKINi52KfYqNixINm+2YrYp9iv2YcgLSDYt9ix2K0g2K3ZgiDYqtmC2K/ZhQ==

گزارش تصویری :

مناقصه عمومی همسطح سازی گذرگاه های عابر پیاده - طرح حق تقدم

مناقصه عمومی همسطح سازی گذرگاه های عابر پیاده - طرح حق تقدم

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، جلسه مناقصه عمومی همسطح سازی گذرگاه های عابر پیاده - طرح حق تقدم با حضور حجت فرقانی ، شهردار منطقه برگزار شد .

جهت مشاهده تصاویرکلیک کنید.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7660392125448
Qt: 1.6802544593811