پیگیری

شهرداری منطقه 2 مشهد

آدرس : بلوار حر عاملی - تقاطع بلوار شهید کریمی
تلفن : ۳۷۲۸۸۰۸۱
فکس : ۳۷۲۶۹۸۲۸
پست الکترونیک :
آدرس وب سایت : www.zone2.mashhad.ir
ساعات کاری : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:30
پنج شنبه ها 7:30 تا 13:30
No Cache
Gt: 1.2118026415507
Qt: 1.1822290420532