پیگیری

شهرداری منطقه 2 مشهد

آدرس : بلوار حر عاملی - تقاطع بلوار شهید کریمی
تلفن : ۳۷۲۸۸۰۸۱
فکس : ۳۷۲۶۹۸۲۸
پست الکترونیک : mail@mashhad.ir
آدرس وب سایت : www.zone2.mashhad.ir
ساعات کاری : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 تا 13:00
تا آخر مرداد ماه سال جاری پنج شنبه ها تعطیل می باشد
فهرست واحدهای سازمانی