اوقات شرعی
 • یکشنبه،11 خرداد 1399
 • ورود
 
     
   • آشنایی با نحوه تنظیم و ارائه دفاعیات توسط مالک یا ذینفع

     

    * آشنایی با نحوه تنظیم و ارائه دفاعیات توسط مالک یا ذینفع :

     
    1-دفاعیه در مرحله بدوی: 
     
    الف) در جهت تسریع در امر پاسخگوئی در هنگام مراجعه به همراه داشتن اخطاریه و کارت شناسائی معتبر الزامیست 
     
    ب) مالک /ذینفع می بایست دفاعیات خود را در فرم مخصوص تنظیم و به دبیرخانه کمیسیون و یا شهرداری مناطق ارائه نماید که در این حالت بدون رعایت مهلت ده روزه پرونده در کمیسیون قابل طرح بوده ودر امر طرح تسریع خواهد شد.
     
    ج)درصورت ارائه دفاعیه توسط وکیل یا مستأجر و به انضمام وکالتنامه مبایعه نامه و مدارک مثبته انتقال مالکیت ضروری خواهد بود .
     
    د) اگر چه ماده صد در قانون شهرداریها برای حضور متخلفین جایگاهی ندیده است اما مالکین در موارد  لزوم بیان نکات حقوقی و فنی با تشخیص ریاست دبیرخانه کمیسیون ماده صد و ارائه مدارک مثبته با تکمیل فرم مخصوص به کمیسیون دعوت می گردند همچنین در پرونده  های دارای رأی دیوان عدالت اداری حضور مالک یا ذینفع در کمیسیون با تقاضای وی بلامانع است.
     
    2- اعتراض در مرحله تجدید نظر به استناد تبصره 10 ماده صد:
     
    هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ رأی ظرف 10 روز نسبت به رأی اعتراض نمایند مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود این رأی قطعی و لازم اجراست.
     
    الف) اعتراض به رأی بدوی در فرم مخصوص اعتراضیه فقط در محل شهرداری مناطق صورت می گیرد .
    ب) جهت آگاهی بیشتر در مورد نحوه تهیه و تنظیم اعتراضیه و مراحل قانونی آن مالکین می توانند به اداره مهندسی بر ساخت و سازها  واقع در بلوار خیام-خیام35 و یا نواحی سه گانه شهرداری منطقه یک مراجعه نمایند .
    تعداد بازدید :1423
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: