اوقات شرعی
 
       
      • ناحیه 2

        ناحیه 2

         


         

        شرح
        واحد
        ناحیه2
         جمعیت
        تن (نفر)
        66493
        مساحت محدوده خدماتی
        مترمربع
        30505282
        مساحت حریم
        مترمربع
        ...

        سرپرست ناحیه:شهرام طبسی

        مسئول فضای سبز: آقای کهنسال

        مسئول خدمات شهری: آقای روانخواه

        کارشناس فنی و عمران:آقای  کریمی

        کارشناس امور اداری: آقای حاجی زاده

        محلات ناحیه : 1- وحدت 2- نوید


        فعالیتهایی که در این ناحیه صورت می گیرد به شرح ذیل می باشد :
        الف) فرهنگی- اجتماعی:

        1- برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه شهروندان

        2- برگزاری تورهای گردشگری

        3-تشکیل و پیگیری شوراهای اجتماعی محلات در سطح منطقه

        4- برگزاری المپیادهای ورزشی محلات

        5-نصب و تجهیز بوستانها و پارکهای خطی به وسایل بدنسازی

        6-برگزاری دوره های آموزشی ویژه بانوان

        7- فضا آرایی شهری و نصب ریسه و المان

        8-نقاشی دیواری در سطوح 1، 2 و 3

        9- برگزاری جشن های محلی به صورت هفتگی

        10- تجهیز مساجد به وسایل ورزشی

        11- کمک به بهبود مساجد

         

        ب) شهرسازی :
        1- صدور مجوزهای ساختمانی ( پروانه ساختمانی ، پایانکار ساختمانی )


        2- پاسخگویی استعلام ( صنفی ، ادارات ،آستان و اوقاف ، بانک و مانند آن )


        ج) خدمات شهری :

        1- تخریب دیوار های خطری
        2- حفر چاههای جاذب آب
        3-جمع آوری سد معبر ناشی از فعالیت دست فروشان
        4-رفع آب گرفتگی معابر
        5-رنگ آمیزی وسایل بازی و جداول
        6-نصب تابلو اسامی معابر
        7-شستشوی نرده های ترافیکی / جداول

        8-صدور اخطاریه و اجرای مفاد کمیسیون بند 20 ماده 55
        9- امور مر تبط با پیمانکاران تنظیف سطح ناحیه ( شامل : جمع آوری لجن از کانالها ، زباله ، حمل خاک ونخاله )
        10- تخلیه و لایروبی جوی ها،اگوها و کانالهای سرپوشیده
        11- تسطیح و شن ریزی معابر خاکی
        12- جمع آوری سد معبر ناشی از فعالیت دست فروشان
        13- جمع آوری تابلوهای بدون مجوز که ایجاد سد معبر نموده اند

        د) درآمد :
        1- وصول عوارض مجوزساختمانی صادره
        2-وصول عوارضی نوسازی
        3- وصول عوارض اصناف


        ه) فضای سبز:
        1- ایجاد ، گسترش و نگهداری فضای سبز در سطح ناحیه
        2-قطع درختان ( خشک ، خطری ،باد افتاده )
        3- امورمرتبط با پیمانکاران نگهداری فضای سبز سطح ناحیه

         

        نام و نام خانوادگی: تاریخ و محل تولد: -
        میزان تحصیلات: -
        رایانامه:--تلفن:--
        فکس:--
        پل های ارتباطی
        تلفن تماس :37661433فکس :--رایانامه :--
        آدرس :میدان فهمیده - پارک پردیس