اوقات شرعی
 • سه شنبه،01 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • اداره امور اداری و مالی

    اداره امور اداری و مالی

    در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و با عنایت به لزوم ارتقای رفاه حال پرسنل و مراجعین نسبت به تغییر و جابجایی اتاق ها و مبلمان اداری اقدامات مختلفی صورت گرفته است.از آن جمله می توان  بهسازی دبیرخانه –تحریرات-دایره وصول –سایت کامپیوتری وایجاد واحد پاسخگویی به استعلام ها اشاره نمود.
    در طرح مذکور با در نظر گرفتن فضای بیشتر جهت استقرار پرسنل و محل تردد مراجعین و تمرکز دبیرخانه و تحریرات در یک مکان ،کارایی و آرامش خاطر کارکنان این واحد ها افزایش یافته و از سرگردانی و مراجعات بیهوده مراجعین به میزان زیادی کاسته شده است.

    همچنین اقدام دیگر دبیرخانه جهت افزایش راندمان کاری برنامه ریزی و سازماندهی بهبنه ورودی و خروجی مکاتبات و لینک شدن تحریرات به شبکه کامپیوتری منطقه بوده است.

     
    افزایش وتکمیل سیستم بایگانی در منطقه

    ساخت پارکینگ در محوطه ساختمان اداری جهت رفاه حال همکاران

    پی گیری و تهیه منبع ذخیره آب ساختمان اداری


    پی گیری رفع نقص و بهره برداری کامل از سیستم گرمایشی ساختمان


    پی گیری جهت رفع نقص و تکمیل سیستم موتور خانه

     
    پی گیری و اقدام در خصوص معرفی همکاران جهت شرکت در دوره های آموزشی مختلف

    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :--فکس :--رایانامه :--