اوقات شرعی
 • یکشنبه،11 خرداد 1399
 • ورود
 
     
   • کاربری موجود ( لکه های کاربری)در طرح تفصیلی طاش

     

     

    مسکونی

    مسکونی

    مسکونی،اقامتی

     

    تجاری

    مسکونی

    اقامتی

    فرهنگی

     

    آموزشی

     

    مذهبی

    کودکستان

     

    مسجد

    دبستان

     

      حسینیه  

    راهنمائی

     

      امامزاده  

    دبیرستان

     

      کلیسا  

     

    جهانگردی

    فضای سبز

    هتل

    فضای سبز حفاظتی

    مسافر خانه

    کارگاه

    رستوران

    حمل ونقل ،انبار

    اداری،انتظامی

    تأسیسات شهری

    مرکز آموزش فنی وحرفه ای

    فرهنگی

    مرکز آموزش عالی ودانشگاهها

    درمانی

    مدرسه علمیه

    بهداشتی

    ورزشی

    سبز ورزشی

     

     

    تعداد بازدید :2052
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: