اوقات شرعی
 • پنج شنبه،21 آذر 1398
 • ورود
 
     
   • تراکم موجوددر طرح تفصیلی مهرازان

    تراکم موجوددر طرح تفصیلی مهرازان14و15و16:

     

    مسکونی

     

    ·        مسکونی تراکم کم:        100%

     

    ·        مسکونی تراکم متوسط:    135%

     

    ·        مسکونی تراکم زیاد:       180%

     
     

    تجاری:

     

    ·        تجارت محله : 150%           

     

    ·        تجارت ناحیه : 180%           

     

    ·        تجارت شهری : 240%         

     

    راسته تجاری اداره:   240%

     

    راسته تجاری ومسکونی:   180%

     

    آموزشی :

     

    ·        کودکستان و مهد کودک: 80%

     

    ·        دبستان: 60%

     

    ·        راهنمایی: 60%

     

    ·        دبیرستان: 90%

     

    ·        هنرستان: 90%

     

    ·        آموزش عالی: 50%

     

    مذهبی:   100%

     

    بهداشتی-درمانی : 100 %

     

    بیمارستان: 50%

     

    فرهنگی-تاریخی:90%

     

    پارک و فضای سبز:

     

    ·        محله و ناحیه:5%

     

    ·        شهر:  10%

     

    ·        ورزشی:   30%

     

    اداری-انتظامی: 120%

     

    حمل و نقل و انبارداری: 50%

     

    صنایع و کارگاه:  50%

     

    زائر سرا و مهمانسرا:  150%

    تراکم موجوددر طرح تفصیلی مهرازان13:

     

    مسکونی:

     

    ·        مساحت کمتر از 100 متر           60%

     

    ·        مساحت 5000 متر مربع و بیشتر      150%

     

    ·        مساحت پخی 100و 5000 متر مربع   100%

     

                     

     

    مساحت 500 متر مربع و بیشتر و عرض معبر 12 متر و بیشتر به ازای هر 5% کاهش سطح اشغال مجاز همکف تراکم تا 10% افزایش می یابد. (حداقل سطح اشغال در این حالت 25% مساحت کل زمین).

     

    تجاری و مسکونی- تجاری:

     

    ·        مساحت کمتر از 800 متر مربع 240%

     

    ·        مساحت بیش از 800 متر مربع و کمتر از 2000 متر مربع 300%

     

    ·        مساحت بیش از 2000 متر مربع 500%                     

     

    هتل:    600% 

     

    مابقی کاربری ها: ضوابط سازمانهای اجرایی مسئول ، ملاک عمل است.

     

    آموزشی : 105%

     

    بهداشتی-درمانی : 200 %

     

    دولتی-اداری :

     

    ·        ناحیه: 350%

     

    ·        محله : 500%

     

    ·        شهری : 500% 

     

    صنعتی :

     

    ·        150% سطح کل زمین

     

    ·        چنانچه مساحت زمین کمتر از حد نصاب باشد: 100%

     

    حمل و نقل و انبارداری و توقفگاه : مشابه مقررات ساختمانی در حوزه استفاده از اراضی صنعتی سبک ( غیر مزاحم) می باشد.

     

    فضای باز تفریحی و ورزشی : دو برابر سطح اشغال

     

    نظامی : 200% سطح کل زمین


    تعداد بازدید :3044
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: